preloader

Корзина пуста

Сторони:

Замовник - клієнт, який оформив замовлення на сайті в установленому порядку.

Виконавець - інтернет-магазин ECOLAN.

Предмет договору

Виконавець зобов'язується поставити Замовнику товар, на його замовлення, в установлені строки та в комплектації, зазначеної на сайті на момент оформлення замовлення Замовником.

Відомості про послуги

Відповідно до цього договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

 • Комплектація посилки товарами зазначеними в замовленні
 • Надійна упаковка товарів для пересилання
 • Відправка замовлення за допомогою перевізників, зазначених на сайті в розділі "Інформація про доставку"
 • Заміна або доукомплектация товарів в разі виявлення виробничого браку або невідповідності товарів замовленням оформленому на сайті

Ціна і умови оплати

Вартість послуг визначається сумою замовлення, оформленого на сайті в установленому порядку, без урахування вартості послуг компаній-перевізників з пересилання замовлення Замовникові.

Email з накладною-переліком товарів, що надійшов Замовнику є офіційним чеком.

Передоплата за замовлення - повністю гарантує його виконання, обраний і вказаний в чеку спосіб оплати "передоплата" є підставою для пред'явлення претензій у разі не отримання замовлення у встановлені ці договором терміни.

Обов'язки сторін

Виконавець зобов'язується:

 • Зібрати товари для виконання замовлення в потрібній комплектації
 • Протягом 3-х робочих днів повідомити Замовника про відсутність необхідних для виконання замовлення товарів і запропонувати заміну або, при необхідності, повний або частковий повернення передоплати за відсутні позиції (або весь замовлення при неможливості його виконання)
 • Надійно упакувати замовлення і підготувати його до відправлення
 • Відправити замовлення обраним Замовником способом і на вказаний ним адресу протягом 7 робочих днів з дати оформлення замовлення на сайті

Замовник зобов'язується:

 • Оплатити замовлення в повному обсязі обраним їм способом при оформленні замовлення (Передоплата - на протязі 2 робочих днів з дати оформлення замовлення, Накладений платіж - при отриманні замовлення на складі перевізника або кур'єру)
 • Самостійно перевірити товари отримані від перевізника на наявність фізичних пошкоджень під час транспортування, повідомити про це компанію-перевізник негайно і в установленому порядку, повідомити Виконавця по телефону про дану ситуацію для прийняття Виконавцем симетричних заходів по пред'явленню претензії Перевізнику зі свого боку
 • Протягом 1 робочого дня з дати отримання товару перевірити товари на відповідність оформленим замовленням і на працездатність. Повідомити про виявлення шлюбу Виконавця.

Відповідальність сторін та вирішення спорів

У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. порушенням
зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.

Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Термін дії Договору та інші умови

Договір набуває чинності з моменту підтвердження оформлення замовлення Замовником на сайті або в телефонному режимі.

Всі суперечки, які пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.